Klinikken lægger vægt på diskretion og datasikkerhed.

  • Konsultationen er en enkeltmandspraksis, og der tilstræbes fuld diskretion for den enkelte klient. Det er bla. ikke muligt at sidde flere i venteværelset af hensyn til klientens anonymitet.
  • Du vil blive bedt om skriftligt samtykke til, at jeg sender start- og slutbrev til din læge. Og, hvis du er henvist via pensionskasse, forsikringsselskab, arbejdsgiverbetalt ordning eller netværk som fx Falck Healthcare, med henblik på afregning og evaluering af behandlingsforløb.
  • Utilsigtede hændelser indberettes til Styrelsen for Patientsikkerhed.
  • Hvis du finder anledning til at klage over behandlingen, kan du indbringe den til Styrelsen for Patientklager eller Psykolognævnet.
  • Hvis du mener dig berettiget til erstatning, skal du rette henvendelse til Patienterstatningen.